Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE NCT Car Wireless Charger 2019-07-09 ~ Đã xác minh
RoHS RoHS shenzhen wjt technology co .,ltd QC 3.0 USB HOME CHARGE 2019-09-09 ~ Đã xác minh
CE CE SHENZHEN NCT TESTING TECHNOLOGY CO ., LTD Wireless charger 2019-09-23 ~ Đã xác minh
CE CE Magnetic wireless car charger 2021-04-22 ~ Đã xác minh
CE CE sgs Wireless Charger 2021-07-28 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
WIRELESS CHARGER zl201930042804.1 WIRELESS CHARGER APPEARANCE_DESIGN 2019-08-26 ~ Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này