Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
  Tên triển lãm thương mại: 2013 CES
  Ngày tham dự: 2013 .1
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: AM
  Giới thiệu: 2013 CES . BOOTH NO IS VENETIAN ,LVL 2 ,HALL D ,72345
  Tên triển lãm thương mại: 108,109,110 caton fair
  Ngày tham dự: 2010 .4
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: 110-113TH CANTON FAIR
  Tên triển lãm thương mại: HKTDC FAIR
  Ngày tham dự: 2007 .4
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: HK
Gửi email cho nhà cung cấp này